Vítejte na stránkách Intuitivního bubnování

Intuitivní bubnováníCo je to Intuitivní bubnování?

Intuitivní bubnování je terapeutistická metoda, při které se učíme vypínat naši neustále přemýšlející a analyzující část mozku. Náš mozek většinu života o něčem přemýšlí, něco vymýšlí a nad něčím špekuluje. Neumíme se zastavit a podívat se na věci jasným neanalyzujícím pohledem. Intuitivní bubnování nás učí používat také naši intuitivní část mozku, které si většina z nás za celý život ani nevšimne. Díky tomu při intuitivním bubnování harmonizujeme a srovnáváme naše mozkové hemisféry, což nás v dlouhodobém měřítku a při častém tréninku obou hemisfér činí v životě šťastnější, rozhodnější, optimističtější a v krátkodobém měřítku se po Intuitivním bubnování cítíme psychicky odpočatí, uvolnění, plni energie a optimisticky naladěni.

Dále nás Intuitivní bubnování učí naslouchat a být součástí konkrétní skupiny. Napomáhá nám k pochopení druhých, k sladění se s kolektivem. Proč? Jeden individuální buben, ať už na něj hraje sebelepší bubeník nikdy nebude znít tak dobře, jako když je součástí fungujícího a navzájem se respektujícího celku. Intuitivní bubnování v kruhu nás učí naslouchat ostatním a sladit se s nimi v jeden celek, v jeden znějící orchestr. Proto je intuitivní bubnování vhodné pro budování vztahů v různých pracovních nebo školních kolektivech.

Intuitivní bubnování nás také učí zbavit se ostychu a kreativně se vyjádřit. Učí nás, že každý z nás je jedinečná bytost, a že jeden není lepší nebo horší než druhý. Pomáhá nám odkrývat naše vrozené talenty a schopnosti a tím pochopit svou jedinečnou osobnost.

Při Intuitivním bubnování často nejen bubnujeme, ale i tancujeme.

Pro koho je Intuitivní bubnování?

Intuitivní bubnování je pro všechny bez rozdílu věku.

U Intuitivního bubnování nezáleží, zdali jste už buben někdy drželi v ruce nebo ne, jde nám zde zejména o otevření své intuice a kreativity a ne o předvedení svých bubenických dovedností.