Buben je nejstarší nástroj neverbální komunikace a skupinové bubnování jedna z nejstarších forem rozvoje týmové spolupráce. Už pradávná kmenová společenství zvyšovala koncentraci, uvolňovala napětí a sjednocovala kolektiv pomocí společného bubnování.

Skupinové bubnování nás učí naslouchat, komunikovat, tolerovat a respektovat, projevit to nejlepší ze sebe a tím být platným členem týmu, pomáhá nám uvolnit sebe, uvolnit případné napětí v kolektivu, nebo naopak vzpružit, povzbudit a dodat energii během dlouhého a náročného školení, prolomit ledy při seznamování, učí nás uvažovat více intuitivně, harmonizuje mozkové hemisféry, uvolňuje v mozku dopamin a endorfin neboli hormon štěstí a napomáhá k větší produktivitě a výkonům při náročných mentálních činnostech.

Při skupinovém bubnování, kde sedí účastníci v kruhu nebo v řadách, dostane každý jeden nástroj (buben, ozvučné dřívko, kovový zvonec nebo chrastidlo) a všichni dohromady tvoří jeden orchestr. Není důležitá technika bubnování, znalost rytmů, či hudební sluch, ale naopak naslouchání, spolupráce a následné vyjádření se v rámci skupiny. Celý tento proces je podporován facilitátorem, který usnadňuje komunikaci a spolupráci týmu a napomáhá vytvoření pozitivní a uvolněné atmosféry. V případě specifického požadavku na rozvíjení určitých komunikačních či jiných schopností týmu je možné zařadit různé rytmické nebo pohybové hry a cvičení.

Celá událost může trvat od půl hodiny až po celodenní nebo víkendovou akci a potřebujete k tomu pouze dostatečně velkou místnost se židlí pro každého častníka.