Buben je nejstarší nástroj neverbální komunikace a skupinové bubnování jedna z nejstarších forem rozvoje vztahů v kolektivu. Už pradávná kmenová společenství zvyšovala koncentraci, uvolňovala napětí a sjednocovala kolektiv pomocí společného bubnování při různých slavnostech, před důležitým jednáním, či rozhodnutím.

Bubnování uvolňuje napětí v kolektivu, sbližuje jednotlivce, prolamuje ledy při seznamování, zvyšuje pozornost při potřebě déle se soustředit, zábavnou formou učí komunikaci a toleranci v kolektivu, harmonizuje mozkové hemisféry, učí děti kreativně se vyjádřit, překonat ostych a strach z projevu před ostatními a v neposlední řadě je to hra, zábava, při které se všichni zůčastnění včetně učitelů nasmějí.

Bubnování se dá provádět v kolektivu jakéhokoliv věku, s mladšími dětmi více formou hry a pohádek, při které se používá více pohyb, chřestidla, vyprávění, se staršími dětmi se dají dělat složitější rytmické hry se zapojením bubnů a dalších jednoduchých rytmických nástrojů.
Začlenění jedné hodiny rytmohraní mezi ostatní předměty, děti zklidní,uvolní a zlepší jejich koncentraci.