Buben je asi nejstarší hudební nástroj a skupinové bubnování jedna z nejstarších forem meditace, uvolnění, relaxace, zábavy, terapie, navozování změněných stavů vědomí, oslavy, sbližování se, stmelování s ostatními, nástrojem k seberozvoji a sebepoznávání.

Zejména v dnešní době a dnešní společnosti, kde je kladen vysoký nárok na výkon jedince, kde převládá soutěživost nad spoluprací a sdílením, kde se zaměstnává téměř výhradně levá, tedy lineární neboli inteligenční mozková hemisféra, kde lidé žijí odloučeni a samotářsky, kde vlivem pokroucených hodnot společnosti jsou lidé zmatení, nejsou schopni se koncentrovat, neví co chtějí, mají problémy komunikovat s cizími lidmi, bojí se projevit, myslí si, že nemají talent, že nejsou dost dobří a mají různé další bloky a problémy, tak v této době jsou obzvláště přínosté různé alternativní techniky a terapie, při kterých člověk vypíná svou neustále uvažující část mozku, dostává se do přítomnosti, do okamžiku Teď, ve kterém najednou jedná bez dlouhého zvažování, spontánně a intuitivně, ve kterém objevuje svůj skrytý potenciál, radost a lehkost.

Skupinové bubnování tyto kvality poměrně snadno a bezpečně přináší. Tento druh bubnování nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti, talent, předchozí trénink či něco podobného. Skupinové bubnování pod vedením facilitátora vede skupinu a každého jednotlivce jemně a nenásilně k objevení svého potenciálu, uvolnění, vypnutí. Vede k silnému zážitku přítomnosti, radosti a lehkosti, který vydrží někdy i několik dní po bubnování.

Skupinové bubnování lze dělat v jakémkoliv kolektivu,bez ohledu na věk, či jiné rozdíly.

Může trvat od 30, 60, 90 minut až po celovíkendový seminář. Vyžaduje pouze klidné místo uvnitř či venku, se židlí pro každého účastníka. Dostatek nástrojů přivezeme s sebou k Vám, ať už je to kdekoliv v ČR.